Wyrok TK ciosem dla prezesów spółdzielni. Już nie pomoże im „drużyna”

O sprawach dotyczących spółdzielni mieszkaniowej nie powinny decydować osoby, które nie mają w niej lokalu – wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Może on być ciosem dla tych prezesów spółdzielni, którzy od lat nimi rządzą, głównie dzięki tzw. członkom oczekującym.

Członkiem spółdzielni nie będzie już mógł być praktycznie każdy. A tak jest obecnie, gdyż art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje w tej sprawie ich zarządom całkowitą swobodę. – Wykorzystują to niektórzy prezesi, przyjmując na członków m.in. podlegających im pracowników. Nawet jeśli ci ludzie nie mają mieszkania w danej spółdzielni, mogą uczestniczyć w jej walnym zgromadzeniu, na którym zapadają najważniejsze decyzje – mówi posłanka Platformy Obywatelskiej Lidia Staroń. Jakie? – Na przykład dotyczące pożyczek, wysokości opłat czy odwołania zarządu – wyjaśnia.

Bez członków oczekujących

Niestety, frekwencja na zgromadzeniach jest na ogół mizerna, więc zdarza się, że prezesi spółdzielni zarządzają nimi, jak chcą. Teraz nie będą już oni mogli liczyć na głosy swojej „drużyny”, czyli m.in. bojących się o utratę pracy podwładnych lub występujących w charakterze tzw. członków oczekujących krewnych i przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm. Na wniosek 60-osobowej grupy posłów PO Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał bowiem za niezgodny z konstytucją wspomniany przepis „w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu”.

W komunikacie TK czytamy m.in., że członkami spółdzielni „nie mogą być zatem osoby, które nie posiadają prawa do lokalu lub ekspektatywy w danej spółdzielni. Do tej kategorii podmiotów należą tzw. członkowie oczekujący, członkowie organów spółdzielni i osoby w niej zatrudnione, a także osoby, które będąc członkami spółdzielni, zbyły lub w inny sposób utraciły prawo do lokalu (np. wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego) w spółdzielni lub w budynkach przez nią zarządzanych”.

Dodajmy, że wyrok TK oznaczający uchylenie niekonstytucyjnego przepisu wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co w praktyce nie trwa dłużej niż dwa tygodnie.

 

WAŻNE

Nie stracą wpłat na remonty
Mieszkańców spółdzielni, którzy chcą się od niej oderwać, najpewniej ucieszy wiadomość, że TK uchylił również art. 26 § 2 Prawa spółdzielczego w zakresie, „w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego”. Lidia Staroń opowiada, że zna przypadki wspólnot mieszkaniowych, które wprawdzie wydzieliły się ze spółdzielni, ale kosztem utraty setek tysięcy złotych gromadzonych latami w funduszu remontowym.

Trybunał zwrócił uwagę, że w tym przypadku konieczne jest doprecyzowanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, żeby było wiadomo, jak mają się rozliczyć ze wspólnotami mieszkaniowymi, które się z nich wyodrębnią. Dodajmy, że jest to możliwe w dwóch sytuacjach: na wniosek większości właścicieli lokali (obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej) oraz gdy w danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali. Innymi słowy, gdy wszyscy posiadacze lokatorskiego bądź własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przekształcili je w prawo odrębnej własności.

Read more: http://wyborcza.biz/finanse/1,108340,17370123,Wyrok_TK_ciosem_dla_prezesow_spoldzielni__Juz_nie.html#ixzz3RqeVigXi